Welke diensten leveren wij?

Strategisch, richten:

 • Begeleiding van IT-innovaties op het gebied van stuurinformatie
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van een governance-model
 • Advisering op het gebied van transities naar het beter inzetten van IT- voor- IT
 • Advisering over betere aansluiting van businessprocessen op IT-processen
 • Advisering op het gebied van interne culturele
  (IT-)veranderingen en educatie
 • Advisering en consultancy op het gebied van IT-Security strategie
 • Sparringpartner voor het IT management en business stakeholders in diverse bedrijfstakken

Tactisch, inrichten:

 • Ondersteuning bij (IT)procesinrichting en/of optimalisatie daarvan, adviseren en inrichten van Governancemodellen en gedrag, aanjagen self empowerment.
 • Advisering en consultancy bij het versimpelen van IT-Operations, service integratie en systemintegratie via een high level design.
 • Project orkestratie bij het verbeteren van de “stuur”informatie tussen business en IT-Services en third parties. Het uitwerken en verbeteren van de zgn. koppelvlakken.
 • Vormgeven van een roadmap voor Ketenmonitoring infrastructuur, service processen en businessprocessen.
 • Ondersteuning bij opstellen van een RFI en het beoordelen van de RFP.
 • Het vormgeven van het beoogde contract en projectmanagement tijdens de implementatie fase. Het inrichten van het beheer op het koppelvlak.
 • Borgen van verandertrajecten bij de uitwerking van een roadmap voor Business en IT.

Operationeel, verrichten:

 • Uitvoeren van projectmanagement en (ondersteuning bij) de technische implementatie van diverse software oplossingen die leiden tot betere stuurinformatie in de IT Operatie. Hierbij ligt de nadruk op het adopteren van oplossingen vanwege de juiste stuurinformatie en niet op een tool als de holy grail. Voor de implementatie hanteren wij vaak het “teach the teacher”-principe. Dus wij maken ons overbodig door onze kennis en ervaring gestructureerd over te dragen aan de organisatie.
 • Inbedden van het Monitoring, Alerting, Reporting, Dashboarding (MARD) principe.
 • Implementatie en consultancy op het gebied van IT-Security vanuit de strategie, dus de uitvoering in huis of bij een third party.
 • MARD voor Security, CISO/DPO dashboards specifieke role based oplossingen
 • Leveren van efficiënte en effectieve IT-Operations/security software oplossingen incl. de implementatie met onze human skills. Het succes is mede afhankelijk van de (blijvende) adoptie door mensen. Wij integreren de gekozen nieuwe oplossingen met de al aanwezige goede oplossingen.
 • Uitvoeren (laten) of beleggen van managed services activiteiten omdat de infrastructuur steeds meer commodity wordt.
 • Leveren van besparingsvoorstellen op het gebied van software licensies
 • Adviseren over en inrichten van Performancemanagement en End User Experience.
 • Implementeren van een roadmap voor Ketenmonitoring infrastructuur, Service processen en businessprocessen.
 • Inrichten en verbeteren van een IT regie organisatie, Governance, XLA, SLA, DAP en OLA’s, het interne of externe koppelvlak door de afspraken te formaliseren.
 • Uitzetten of beantwoorden van diverse soorten aanbestedingen.

Onze klanten

In de gezondheidzorg: diverse ziekenhuizen, financiële instellingen, in het onderwijs: diverse universiteiten, 
ICT-bedrijven Managed Service Providers, overheden zoals diverse gemeenten, bedrijven in de food, tech industrie en retailbedrijven.

test